Tanzparty's 2020

  • 28.03.2020 ab 19 Uhr: Tanzparty im TSZ
  • 30.04.2020 ab 19 Uhr: Tanz in den Mai im TSZ
  • 16.05.2020 ab 19 Uhr: Tanzparty im TSZ
  • 27.06.2020 ab 19 Uhr: Tanzparty im TSZ
  • 19.09.2020 ab 19 Uhr: Tanzparty im TSZ
  • 24.10.2020 ab 19 Uhr: Tanzparty im TSZ
  • 14.11.2020 ab 19 Uhr: Tanzparty im TSZ
  • 12.12.2020 ab 19 Uhr: Weihnachtsparty im TSZ